Schoolbord 2.0?

Het krijtbord is wellicht bij uitstek het symbool om naar onderwijs te verwijzen. Wie een krijtbord ziet, denk aan school, wie aan school denkt, denkt aan een krijtbord. Krijtborden zijn al heel lang het voornaamste didactisch materiaal van elke leerkracht. Of dit alles in de toekomst zo zal blijven is nog maar de vraag. Heel wat scholen zijn immers aan een razend hoog tempo hun oude krijtborden aan het vervangen door hun digitale opvolgers.

Hoewel digitale borden zeker nog hun beperkingen hebben, kunnen we maar moeilijk naast hun enorme potentiële meerwaarde kijken. Het zijn echter de leerkrachten die deze potentiële meerwaarde moeten waarmaken. Een digibord is voor een school een hele investering.  Indien dit bord vervolgens louter gebruikt wordt als projectiescherm, valt deze investering, volgens ons, niet te verantwoorden.

Leerkrachten hoeven deze verantwoordelijkheid niet alleen te dragen. Uitgeverijen kunnen immers hun steentje bijdragen door hun educatief materiaal aan te passen aan het onderwijs van de 21ste eeuw.

Bordboeken

In dit kader hebben we 13 bordboeken van verschillende uitgeverijen aan een kritische analyse onderworpen door te kijken in welke mate ze optimaal gebruik maken van de (interactieve) mogelijkheden van digitale borden. De resultaten hiervan vind u in deze fiches:

Aanbevelingen voor uitgeverijen van bordboeken

De resultaten van onze analyse van bordboeken waren eerder teleurstellend. De meeste bordboeken bieden ondanks hun hoge prijs weinig meer dan een projecteerbare versie van het werkboek en de bijhorende correctiesleutel. Interactieve mogelijkheden zijn in de onderzochte bordboeken zeldzaam en weinig indrukwekkend. Dat kan, volgens ons, zelfs met beperkte middelen, anders.

Wie werkboeken van verschillende methodes en verschillende vakgebieden bekijkt, ziet telkens dezelfde 6 basisoefeningen terugkomen: invullen, rangschikken, verbinden, benoemen, aankruisen en rubriceren. Als een uitgeverij éénmalig investeert in een digitale vorm voor deze 6 basisoefeningen, kunnen veruit de meeste oefeningen uit de verschillende werkboeken hierin ingevoegd worden. Het wordt dan mogelijk om leerlingen aan het bord (of op een computer) oefeningen te laten maken, die meteen door het bord gecontroleerd en gecorrigeerd worden.

We doen voor elke van deze 6 basisoefeningen suggesties van hoe zo’n digitale vorm er zou kunnen uitzien. Deze suggesties kan je lezen in onze volledige scriptietekst.

Tim Boon, Ine Mampaey en Tim Dela Ruelle